6 belangrijke principes van een circulaire economie

Product ontwerp Augmented Reality
Productontwikkeling met Augmented Reality
maart 6, 2019
EcoDesign
april 17, 2019
Product ontwerp Augmented Reality
Productontwikkeling met Augmented Reality
maart 6, 2019
EcoDesign
april 17, 2019

6 belangrijke principes van een circulaire economie

Circulaire economie, je hoort het steeds vaker voorbij komen. Maar wat is het nou eigenlijk? Wij hebben voor u 6 belangrijke principes van een circulaire economie op een rijtje gezet.

1. Maximaal behouden van waarde

Dit wordt gedaan door eerst te kijken of het product nog kan worden hergebruikt, zo niet? Dan wordt er gekeken of onderdelen hergebruikt kunnen worden. Als ook dat niet het geval is, dan wordt naar het hergebruik van de grondstof gekeken.

2. Demontabele producten

Producten worden zo ontworpen dat ze aan het einde van hun levenscyclus makkelijk uit elkaar te halen zijn. Zo kunnen ze maximaal waarde behouden

3. Geen schadelijke stoffen

Tijdens het de productie, het gebruik of de verwerking wordt er gezorgd dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten.

4. Hergebruik van gebruiksproducten

Grondstoffen of onderdelen van Gebruiksproducten zoals een lamp of een laptop, worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies. Dit zorgt ervoor dat er minder grondstoffen nodig zijn, waardoor de aarde minder wordt uitgeput.

5. Grondstoffen biologisch afbreekbaar

De grondstoffen van verbruiksproducten, bijvoorbeeld douchegel of tandpasta, kunnen door de natuur worden afgebroken. Op deze manier blijven de grondstoffen niet heel lang in het milieu, maar breekt het op een biologische manier af.

6. Producent blijft eigenaar

Klanten betalen niet voor het bezit, maar voor het gebruik van een product. Dit zorgt ervoor dat de producent het product aan het einde terug kan nemen en recyclen.

Circulaire Economie

Circulaire producten ontwerpen bij Product Design Studios met Ecodesign.

Bij Product Design Studios kunnen wij bijdragen aan het ontwerpen van circulaire producten. We noemen dit Ecodesign. Wij houden bijvoorbeeld al rekening met welk materiaal we gebruiken voor producten. Daarnaast vinden wij het ook leuk om producten te ontwerpen die na hun levenscyclus weer makkelijk demontabel zijn, zodat onderdelen en grondstoffen makkelijk hergebruikt kunnen worden.

.

.

.