EcoDesign

Concurrentievoordeel door eco-efficiënte innovaties

 

Een duurzaam product ontwikkelen?


Ecodesign is een relatief nieuw begrip. Het doel van ecodesign is om de milieu impact vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken. Dit zou ook omschreven kunnen worden als een duurzaam product ontwikkelen.

Het streven van de ontwerpers van Product Design Studios is dan ook om niet alleen rekening te houden met de technische, menselijke en economische criteria, maar ook met de ecologische criteria. Vanaf het begin van het ontwerpproces wordt er zoveel mogelijk aan gedaan om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, of beter zelfs, te voorkomen.

 
 

Concurrentievoordeel door eco-efficiënte innovaties

Vaak wordt er gedacht dat ecologische criteria en economische criteria elkaars tegenpolen zijn. Dus goedkope producten kunnen niet duurzaam zijn en vice versa. Daar geloven wij niet in! Ons streven is om bij een innovatie een product zowel goedkoper als milieuvriendelijker te maken.

Om te kijken waar we eco-efficiënte aanpassingen kunnen doen, wordt de volledige productlevenscyclus geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie kunnen we aanpassingen doen in bijvoorbeeld het ontwikkelingsproces. Kleine aanpassingen aan het product kunnen al zorgen voor een veel milieuvriendelijker product

Wij gebruiken verschillende technieken om producten goedkoper en milieuvriendelijker te maken. Dit noemen wij ook wel de eco-efficiënte checklist. We kijken onder andere naar:

  • Hoe we ontwerp- en ontwikkelingsprocessen milieuvriendelijker kunnen maken
  • Hoe kunnen we afvalstoffen hergebruiken of restafval beperken of voorkomen
  • Kunnen we milieuvriendelijkere materialen gebruiken
  • Zijn er nieuwe duurzamere technologieën voor producten
  • Hoe we circulair design kunnen toepassen.

De innovaties moeten uiteindelijk leiden tot ontwikkeling van milieuvriendelijkere en goedkopere producten.