EcoDesign

6 belangrijke principes van een circulaire economie
maart 19, 2019
kop koffie
Voorbeelden van succesvolle productontwikkelingen
mei 15, 2019
6 belangrijke principes van een circulaire economie
maart 19, 2019
kop koffie
Voorbeelden van succesvolle productontwikkelingen
mei 15, 2019

Elke twee jaar een nieuwe telefoon

Een gemiddelde Europese burger koopt om de twee jaar een nieuwe telefoon. Dit is natuurlijk goed voor de economie, maar gaat ten koste van het milieu. Want de meeste telefoons die niet meer gebruikt worden, die komen in de vuilnisbak terecht. Het Europees Parlement ziet dit als een probleem en wil dit oplossen. Ze komen namelijk met het zogenoemde ‘Ecodesign-werkplan’. Dit werkplan moet een einde maken aan deze verspillende praktijk.

Wat is er afgesproken?

De richtlijn Ecologisch ontwerp, ook wel Ecodesign, kent twee soorten eisen. Specifieke eisen en algemene eisen.

Specifieke eisen

  • Specifieke eisen zijn exacte waarden die gemeten kunnen worden en waarvoor een grenswaarde geldt. Het gaat bijvoorbeeld om het maximale energieverbruik of het gebruik van een minimumpercentage gerecycleerde materialen bij de productie.

Algemene eisen

Algemene eisen bevatten geen grenswaarden maar voorschriften zoals:

  • het product moet “energie-efficiënt” of “recycleerbaar” zijn
  • u moet informatie verstrekken over gebruik en onderhoud van het product om de milieueffecten te beperken
  • u moet de gehele levenscyclus van het product analyseren om alternatieven en verbeteringen op te sporen

Wanneer er nieuwe minimumeisen worden ingevoerd, kunnen alle producten die daar niet aan voldoen van de EU-markt geweerd worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de gloeilamp, die sinds 2009 geleidelijk van de markt verdwenen.

Milieuvriendelijk ontwerpen

Het doel van Ecodesign is het terugdringen van de totale milieubelasting van een product. 80% van de milieuvervuiling is het resultaat van beslissingen die zijn genomen tijdens de productontwerpfase. Daarnaast draagt Ecodesign bij aan de overgang naar een duurzamer model, ook wel een circulaire economie genoemd.

Productgroepen die onder andere moeten voldoen aan de nieuwe richtlijnen van Ecodesign zijn bijvoorbeeld:

EcoDesign bij Product Design Studios

Het streven van de ontwerpers van Product Design Studios is om niet alleen rekening te houden met de technische, menselijke en economische criteria, maar ook met de ecologische criteria. Wij vertellen u graag hier meer over hoe wij Ecodesign toepassen in ons werk.