Deal or no deal bij de Brexit? De gevolgen voor de intellectuele eigendomsrechten

Innovatieve producten voor de toekomst
december 20, 2018
Life Guard afbeelding
Drones hebben de toekomst?!
januari 29, 2019
Innovatieve producten voor de toekomst
december 20, 2018
Life Guard afbeelding
Drones hebben de toekomst?!
januari 29, 2019

Merkbescherming

Wat gebeurt er met de octrooirechten, merkrechten en auteursrechten na de Brexit? Wordt uw merk straks nog beschermd in het Verenigd Koninkrijk? Wij bij Product Design Studios zoeken het voor u uit. Allereerst beschrijven we kort de huidige situatie rond intellectueel eigendom in de EU.

Intellectueel eigendom EU

Binnen de Europese Unie zijn EU-merken en Gemeenschapsmodellen van kracht. Deze merken en Gemeenschapsmodellen worden geregistreerd bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, het EUIPO.  Het Verenigd Koninkrijk staat, net als alle andere lidstaten, geregistreerd bij dit bureau. Daarnaast heeft ieder land nog een landelijk bureau voor intellectueel eigendom. In het Verenigd koninkrijk is dit het UKIPO

Gratis overschrijven bij goedgekeurd terugtrekkingsakkoord

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, biedt een EU-merk geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk. Om de continuïteit van de merkbescherming te waarborgen zijn er wel afspraken over gemaakt, namelijk:

  • Er komt een overgangsfase van 29 maart 2019 tot 31 december 2020
  • EU-merken en (geregistreerde) Gemeenschapsmodellen worden automatisch en kosteloos overgeschreven na de overgangsfase bij het UKIPO.
  • Wanneer u uw EU-merk of Gemeenschapsmodel opnieuw inschrijft bij het EUIPO, dient u dit ook te doen bij de UKIPO
  • Wanneer uw procedure voor de inschrijving van uw EU-merk of Gemeenschapsmodel nog loopt aan het einde van de overgangsperiode, geeft het EU-merk geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk. U moet voor uw merk een aparte aanvraag indienen bij het UKIPO. Wanneer dit binnen 6 maanden na de overgangsperiode doet, kunt u de aanvraagdatum van uw EU-merkaanvraag inroepen.

Geen terugtrekkingsakkoord

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder terugtrekkingsakkoord gelden bovenstaande afspraken niet. Het UKIPO heeft wel gezegd dat als er geen terugtrekkingsakkoord komt, dat het voornemen is om alsnog alle EU-merken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen automatisch om te zetten in een overeenkomstig merk in het Verenigd Koninkrijk. Hoe dit concreet in zijn werk gaat is momenteel nog niet bekend.

Europees octrooi

Brexit heeft geen gevolgen voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. Deze octrooien zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag waaraan ook niet-EU landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije deelnemen. Ook voor lopende of toekomstige aanvragen voor een Europees octrooi verandert niets.

Bron: https://www.brexitloket.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom

Website: https://productdesignstudios.nl/